Kestävän kehityksen keskus

Tietosuoja ja evästeet

GDPR General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa 2018. Kestävän kehityksen keskus noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

1) Rekisterinpitäjä

 • Yritetään yhdessä ry
 • 1445974-4
 • Sorvarintie 18
 • 90530
 • OULU
 • 044 7328 034
 • media@kekekeskus.fi, info@kekekeskus.fi

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö

 • Yritetään yhdessä ry
 • Kati Väisänen
 • Sorvarintie 18
 • 90530
 • OULU
 • 044 764 0517
 • kati.vaisanen@kekekeskus.fi

3) Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 • Yritetään yhdessä ry / Kestävän kehityksen keskus
 • Kati Väisänen
 • Sorvarintie 18
 • 90530
 • OULU
 • 044 764 0517
 • kati.vaisanen@kekekeskus.fi

4) Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen, markkinointiin sekä tiedottamiseen.

5) Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna.

6) Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaation nimi ja osoitetiedot

7) Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän palvelun ja markkinoinnin täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työtoimijoiden asiakirjat säilytetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkuuden päätyttyä asiakirjat / -kirjaukset palautetaan asiakkaan omalle Pohteen työntekijälle.

8) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa ja markkinointikirjeissämme MailChimp-palvelussa.

9) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (MailChimp, Facebook, Instagram).

10) Evästeiden (eng. cookies) käyttö

Keräämme anonyymejä käyttäjätietoja palvelujen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site, we will assume that you are happy with it.

11) Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoitaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Lisää aiheesta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Scroll to Top