Kestävän kehityksen keskus

Meille töihin

Kuka voi työskennellä Kekellä? Kuinka päästä töihin?

Mikä auttaisi sinua parantamaan työnsaantimahdollisuuksia, lisäämään hyvinvointia ja kartuttamaan ammattitaitoa? Tarvitsetko osaamiseesi päivittämistä, ensimmäistä työkokemusta tai arkeesi tasaista rytmiä? Tarjoamme elämäsi haasteisiin kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatukityötä, koulutussopimusta tai työharjoittelupaikkaa. 

Työllistämillämme ihmisillä ovat aikaisempaan työllistymiseen vaikuttaneet monet tekijät. Koulutuksen ja työkokemuksen puute, yllättävät terveysongelmat tai elämänhallinnan haasteet ovat saattaneet pitkittää työttömyyttä. Jotkut ovat tulleet meille kokeilemaan eri alojen töitä joko löytääkseen sen ensimmäisen kiinnostavan koulutus- ja työuran tai miettiessään uudelleenkouluttautumista.

Työtiimeissämme työskentelee kaikenikäisiä ja monenlaista kokemusta omaavia henkilöitä. Meillä osaaminen kasvaa niin varsinaisessa ammattiosaamisessa kuin yleisissä työelämätaidoissa.

Usealle suuri merkitys on myös niillä päivittäisillä sosiaalisilla suhteilla, joita työyhteisö tarjoaa. Yksinäisyys ja syrjäytyminen vähenevät ja sitä myötä kasvaa usko tulevaisuuteen.

Palkkatukityö

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työllistymistäsi ja lisätä ammatillista osaamista. Työvoimaviranomainen voi myöntää palkkatuen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tule mukaan työyhteisöömme rakentamaan itsellesi reittiä työmarkkinoille.

Työkokeilu

Työkokeilussa pääset testaamaan eri työvaihtoehtoja. Työkokeilu sopii ammatinvaihtajalle tai pidempään työttömänä olleelle, joka haluaa kokeilla uutta tai entuudestaan tuttua työtä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan elämänhallintaa, toimintakykyä ja työllistymismahdollisuuksia. Kuntouttava työtoiminta aloitetaan kunkin jaksamisen mukaan 2-4 päivän työviikolla, ja työkunnon ja osaamisen kasvamisen myötä työaikaa pyritään kasvattamaan.

Koulutussopimus tai työharjoittelu

Olisitko kiinnostunut hankkimaan osaamista koulutussopimuksella tai työharjoittelulla? Kunkin opiskelijan kohdalla katsotaan tilannekohtaisesti, millaisia mahdollisuuksia keskuksella on tarjota.

Scroll to Top