fbpx

Viherkujan tilannekatsaus

Viherkuja_putkityöt

Ilma on mitä kaunein. Aurinko paistaa, mutta juuri sen verran että ulkona on mukava touhuta. Viherkujalla käy kova tohina. Tontilla liikkuu niin kaivuria, rekkaa, ja pienemäpää raskaskalustoa. Tontin rakentaminen aloitettiin kesäkuun 18:sta päivä ja etenee hyvää vauhtia.

Rekkalasti saapuu parahiksi paikalle, mukanaan kuormallinen soraa, jota tullaan käyttämään aloitetuissa pohjatöissä. Tällä hetkellä työn alla ovat viemärin ja sähköjen vetäminen tontille, jonka pitäisi suunnitelman mukaan kestää kolmesta neljään viikkoa. Toimessa käytetään kahta kaivuria, joista yhdellä poistetaan vanhaa maata putkien tieltä ja toinen täyttää, ensin isommalla soralla noin 40 cm ja sitten kevyemmällä soralla, jotta pohjasta saadaan mahdollisimman tukeva, jolloin se kestää niin auto- kuin raskaskalustoliikenteen. Täyttöä suorittavassa kaivurissa on sensorit, joilla kaivuri saa yhteyden satelliitteihin ja ohjaaja kykenee näytöiltä näkemään syvyydet ja kulmat. Tämä säästää aikaa, kun täytön yhteydessä ei tarvitse manuaalisesti tarkistaa tasoja vatupassia käyttäen.

Satu kommentoi töiden edenneen varsin vauhdikkaasti ja suuremmilta ongelmilta on vielä vältytty. Näillä osin yhtenä ongelma on kuitenkin kustannusten nousu, maailman tämänhetkisestä tilasta johtuen, mutta niiltä tiimoilta on pidettävä pientä suunnittelupalaveria siitä, voitaisiinko jotain rakennusprojekteja siirtää toiselle ajankohdalle.

Merkintä tulevan rakennuksen lattiakorkeudesta.
Merkintä tulevan rakennuksen lattiakorkeudesta.

Mikäli aikataulussa pysytään ja pohjatyöt saadaan valmiiksi, ryhdytään seuraavaksi rakentamaan ensimmäisen rakennuksen sokkelia, jonka myötä sen päälle valetaan lattia ja lopulta itse rakennus, joka kootaan valmiista talopaketista. Työn suorittaa ammattiporukka, jolloin työ tulee etenemään varsin rivakkaasi. Tämä kuitenkin edellyttäen, että ilmat pysyvät hyvinä, etenkin sokkelin ja lattian valamisen vaiheissa. Rakennusmateriaalienkaan kastuminen ei olisi suotavaa, sillä se aiheuttaisi tulevaisuudessa ongelmia sisäilmassa.

Umpeen kasvaneen lammen auki kaivamisen suunnittelua.
Umpeen kasvaneen lammen auki kaivamisen suunnittelua.

Tontilla kantojen poistaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että tontin reunalla sijaitsevaa umpeen kasvanutta lampea päästään kaivamaan auki. Suunnitelmana on kaivaa vanha lampi auki ja päällystää pohja suojamuovilla, jotta vesi pysyisi lammessa hieman paremmin. Viereisen pienviljelyalueen ojitusten johdosta vesi ei pysyisi lammessa luonnostaan, vaan tarvitsee hieman apua. Umpeen kasvaneen lammen vieressä on toinen pieni lampi, jossa vesi on pysynyt. Tarkoituksena on kuivata kyseinen lampi ja puhdistaa sen pohja. Umpeen kasvaneen ja pienen lammen välille on suunnitteilla tehdä pieni puro. Näihin lampiin lisättäisiin lopuksi pumppu, joka nostaisi veden suodattimen kautta pienestä lammesta takaisin ylempään lampeen ja pitäisi näin yllä veden laatua, kun vedellä olisi mahdollisuus pysyä liikkeessä. Lammen rantaan tullaan jossain vaiheessa rakentamaan pieni sauna ja puron yli pieni siltä, josta kulkisi pieni polku tontille ja sieltä pois. Jo valmiiksi lammen ympärillä kasvavaa kurjenmiekkaa, että muita kasveja olisi tarkoitus istuttaa molempien lampien reunoille. Näky tulee siis olemaan varsin esteettinen ja luonnonläheinen.

Satun sanoin, jännittynein mielin kohti viherkeskusta.

Satulla riittää tekemistä rakennusprojektin parissa.
Satulla riittää tekemistä rakennusprojektin parissa.