fbpx
työn merkitys ja hyvinvointi

Työn merkitys yksilön hyvinvoinnille on monella tapaa tärkeä. Asioiden todellinen arvo selviää ihmiselle monesti vasta siinä vaiheessa, kun hän on jo menettänyt jotain olennaista. Työssä käyvä saattaa valittaa monistakin seikoista työhön liittyen. Työttömyyden osuessa kohdalle tilanne aukeaa ehkäpä erilaisena muutaman kuukauden työttömyyden jälkeen.

 

Työn merkitys

 

Aluksi työttömyys saattaa näyttäytyä pitkään kaivatulta pidennetyltä lomalta. Ajan mittaan päivärytmi saattaa heilahtaa muutamaa tuntia myöhemmäksi eli lomamoodiin. Puolilta päivin herääminen ja myöhään valvominen vaikeuttaa sosiaalisia suhteita sellaisten kanssa, jotka ovat aktiivisia aamulla ja keskipäivän tienoilla. Ateriarytmikin on tällöin myöhäisellä eli yhteisten aterioiden syönti muiden samassa taloudessa asuvien kanssa saattaa vähetä.

 

Yleensä töissä käyvällä on työkavereita eli työyhteisö, jollaiseen kuuluminen rikastuttaa sosiaalista elämää ja tyydyttää yhtä ihmisen perustarpeista. Monesti työkavereiden kanssa ollaan tekemisissä myös vapaa-aikana. Kotonaan useimmat viihtyvät hyvin. Työtön ehtii olla kotona jopa liikaa, jolloin on hyvä muistaa, että kotona yksin omassa kuplassa ilman kasvokkaista vuorovaikutusta eläminen kaventaa ihmisen kokemusmaailmaa. Ihmiset ovat olemassa toisiaan varten ja luonnollinen henkilökohtainen kanssakäyminen työssä edistää virkeyttä ja tuo tarpeellista ajatusten tuuletusta. Työmatkan kulkeminen kävellen tai pyörällä tuo säännöllistä ja usein toistuvaa hyötyliikuntaa, joka on terveyden kannalta erittäin hyödyllistä.

 

Paikallaanolo (=muutokseton tila) on monesti taaksepäin menemistä eli taantumista vireystilan ja oman olon suhteen. Ihminen kaipaa yleensä työn tuomia sopivia haasteita ja muutoksia aktiivisena pysyäkseen. Työttömyys tuo useimmille taloudellisia haasteita ja vaikeuttaa toiveiden ja unelmien toteuttamista ja jopa tarpeellisia jokapäiväisiä hankintoja. Unelmat ja toiveet paremmasta auttavat jaksamaan, yrittämään ja saavuttamaan tavoitteita.

 

Työn vaikutuksia hyvinvointiin

 

Työssä käyvä välttää edellä luetellut haasteet tai ainakin osan niistä huomattavasti useammin kuin työtä vailla oleva. Työn tekeminen ja sisältö, työyhteisöön kuuluminen ja onnistumiset työssä voivat lisätä vireystilaa, terveyttä, iloisuutta ja onnellisuutta. Elämän kokeminen mielekkääksi helpottuu olennaisesti, kun muistaa pitää perusasiat kunnossa. Terveellinen ravinto, sopiva määrä esim. hyötyliikuntaa ja ns. normaali ateria- ja unirytmi ovat kulmakiviä, jotka pysyvät kohdillaan työn tuoman säännöllisyyden, työterveyspalvelujen ja esim. työpaikkaruokailun myötä. Näin ihmisen elämässä tärkeimmät hyvinvoinnin osa-alueet eli elämänlaatu, ihmissuhteet, itsensä toteuttaminen, merkityksellisyyden kokeminen ja elintaso saavat paremmat lähtökohdat toteutua riittävällä ja ihmistä itseään tyydyttävällä tasolla.