Yritetään yhdessä ry on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää elämäntapaa tukeva yhdistys. Ydinarvojamme ovat syrjäytymisen ehkäiseminen, työllistäminen ja kestävä kehitys. Yhdistys ylläpitää Oulun Välivainiolla Kestävän kehityksen keskus -nimistä työpajakeskusta.  Tulevaisuuden tavoitteisiimme kuuluvat mm. uuden luontolähtöisen toiminnan toimipisteen rakentaminen Oulun Hietasaaren Viherkujalle sekä uusien työllistämisratkaisujen ja kierrätystuotteiden tai -palvelujen kehittäminen.

Yhdistys tarjoaa palkkatukityöpaikkoja, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilupaikkoja ja harjoittelupaikkoja. Yhdistys pyrkii kasvattamaan yhteistyöverkostoaan voidakseen tarjota työttömille reittejä avoimille työmarkkinoille. Yritetään yhdessä ry toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja TE-toimiston työllistämisorganisaatioiden kanssa.

 

Yritetään yhdessä ry:n hallituskokoonpano vuonna 2022

  • Tiina Sauvola, puheenjohtaja
  • Paula Kylmänen, sihteeri
  • Juha Tervaskanto
  • Teija Töyräs
Keke ilmakuva