YK:n tuorein Kestävän kehityksen julistus kuvaa tavoitteita näin:  

 

Ihmisten pitäisi päästä toteuttamaan omia kykyjään arvokkaasti ja tasa-arvoisesti terveellisessä ympäristössä.

Haluamme suojella maapalloa saastumiselta kestävien kulutus- ja tuotantotapojen avulla. Käyttämällä luonnonvaroja kestävästi ja ryhtymällä kiireellisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näin maapallo pystyy tukemaan nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita.  

Haluaisimme taata hyvinvoinnin ja tyydyttävän elämän kaikille, sekä varmistaa että taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen edistys tapahtuu sopusoinnussa luonnon kanssa.  

Haluamme vaalia rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteiskuntia, joissa pelolle ja väkivallalle ei ole sijaa. Kestävää kehitystä ei ole ilman rauhaa, eikä rauhaa ole ilman kestävää kehitystä.  

Kestävän kehityksen mobilisoi kestävää kehitystä edistävät globaalit kumppanuudet, jotka perustuvat solidaarisuuteen, keskittyen erityisesti köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin ja johon osallistuvat kaikki valtiot, sidosryhmät ja kansalaiset.  

Jos tavoitteet saadaan toteutettua koko laajuudessaan, kaikkien elämä paranee merkittävästi ja maailmasta tulee parempi paikka. 

Kukkia ja kumppareita
Viljelylaatikot etulyötyn aukiolla