fbpx
kaksi kyhmyjoutsenta ui lähekkäin

Mitä muuttolintujen saapuminen Pohjolan perukoille sinulle merkitsee? Joutsenten tai kurkien äänten kuuleminen keväällä ensimmäistä kertaa tuovat ainakin minulle kevätfiiliksen ihan saman tien.

Useimmat ihmiset seuraavat lintuja ainakin jollakin tavalla ja tasolla. Valokuvauksen muuttuminen digitaaliseksi on tuonut paljon luonnosta ja erityisesti linnuista kiinnostuneita kuvaajia mm. vesistöjen ääreen, kaupunkeihin ja pelloille.

Suomen kansallislintu laulujoutsen oli 1950-luvulla sukupuuton partaalla Suomessa. Rauhoituksen ja valistustyön ansiosta niitä on Suomessa jo melkein yhtä paljon kuin hirviä ja se pesii nykyään lähes koko maassa. Kurki on toinen tunnetuista suurista linnuistamme ja se pesii koko maassa. Suomessa kurjilla on neljä suurta syysmuuton kerääntymisaluetta, joista lähin on Muhos, jossa Matokorven lintutornilta on mukava tarkkailla vaikkapa kurkien iltalentoa, kun ne siirtyvät pelloilta yöpymissuolle.

Muuttomatka on linnuille rankka koettelemus, johon monet lajit valmistautuvat syömällä rasvaa ja lihottamalla itseään. Jotkin lajit pysähtyvät välillä ruokailemaan, kun taas osa lentää yhtäjaksoisesti jopa tuhansia kilometrejä. Pienet linnut ovat enemmän säiden armoilla kuin isommat, jotka hyötyvät aurassa tai jonossa lentämisestä pienemmän ilmanvastuksen muodossa. Kaikki linnut yleensä odottavat myötätuulta pitkille lentomatkoille. Erityisesti merien ylittäminen on linnuille rankkaa, koska meren yllä on hankalampi ruokailla. Jopa kolmekymmenvuotiaaksi elävät tiirat ehtivät elämänsä aikana kehittyä kokeneiksi muuttajiksi. Kokeneet vanhemmat linnut selviävät merien ylityksissä hengissä useammin kuin nuoret yksilöt. Vesilinnut voivat ylittää merialueitakin lentämällä lähellä veden pintaa. Maalinnut sen sijaan ylittävät laajat vesistöt korkealla lentäen.

Lintujen tavanomainen lentokorkeus on yleensä alle 150 metriä. Pienellä vastatuulella linnut lentävät matalammalla kuin myötätuulella. Muuttomatkoilla ne lentävät paljon korkeammalla eli useampi kilometri jää niiden ja maan väliin. Korkeuden ne valitsevat sen mukaan missä on paras myötätuuli. Ilma on sitä kylmempää mitä ylemmäs mennään. Linnut selviävät siellä pienemmällä nestehukalla. Kilometrien korkeuksissa myös ilmanvastus on pienempi kuin satojen metrien korkeuksissa.

Kevätmuutossa linnut tulevat eteläisten ilmavirtausten mukana. Navakka pohjoistuuli hidastaa muuttoa ja kova sade ja sumu pysäyttävät sen kokonaan. Linnut pitävät hyvästä näkyvyydestä. Linnuille hyvä sää muuttoon on sama kuin mistä ihmisetkin pitävät. Silloin ne lentävät korkealla. Huonolla säällä linnut lentävät matalammalla, joten silloin niitä pystyy tarkkailemaan helpommin.

Maailman muuttolintujen päivän yhtenä teemana on merien muoviroska. Muoviroska on maailmanlaajuisesti vakavimpia uhkia vesiekosysteemeille. On arvioitu, että meriin päätyy vuosittain arviolta 4,8–12,7 miljoonaa tonnia muovia.

Tupakantumppi on yleisin muoviroska kaikissa merissä, myös Itämerellä. Tupakantumpin hajoaminen vie noin viisi vuotta. Muovipillin hajoaminen tapahtuu 200 vuodessa, ja muovipullo saattaa kellua meressä 450 vuotta.

Tee oma osasi eli älä roskaa. Voit myös osallistua roskien keräyskampanjaan osoitteessa www.yle.fi/miljoonaroskapussia. Näin voit omalla toiminnallasi vaikuttaa meriluonnon, eläinten ja sitä kautta myös ihmisten hyvinvointiin muoviroskien ja etenkin mikromuovin määrää vähentämällä.