Yritetään yhdessä ry kehittää jatkuvasti toimintaansa. Kukin kehittämishanke vastaa johonkin oman toimintamme tai ympäröivän yhteiskunnan haasteeseen. Kehittämistyö kohdistuu tyypillisesti työllistämisen vaikuttavuuteen tai luonnonhoidon, ympäristönhoidon tai kiertotalouden työmenetelmiin. Kehityshankkeita ja kehitystoimintaa rahoittavat mm. Euroopan Unionin rahastot, Oulun kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämisessä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä. Otetaan oppia muista EU maista ja omia hyviä käytäntöjä jaetaan muiden hyödyksi. Verkostoista saamme arvokkaita ideoita ja toimintamalleja. Esim. Green Care toimijoilta opitaan miten luonto meitä kaikkia hoivaa ja virkistää tai ulkomaisilta työllisyystoimijoilta malleja sosiaalisten yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Kehityssuunitelma pöydällä

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Luonto työllistää ESR-hanke S21815 1.11.2019-31.10.2022

Tämä kehittämishanke on käynnistetty  kehittämään ympäristöarvot huomioon ottavaa ympärivuotista matkailua tukevaa toimintaa yhdessä pienyritysten ja Oulun kaupungin kanssa. 

Hankkeen aikana parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille markkinoille ympäristönhoitoon, luontoon ja matkailuun liittyvissä tehtävissä. Sellaisia ovat retkeilyreittien kunnostaminen ja ylläpito, maisemalaiduntaminen, eläinten hoito sekä uudet luontoon ja ekomatkailuun liittyvät tehtävät ja aktiviteetit. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti edistämme luonnon monimuotoisuutta. Käynnistämme uutta toimintaa ja parannamme merellisyyttä Hietasaaressa ja muilla Oulun seudun virkistysalueilla. Tavoitteenamme on kehittää tulevaisuudessa Hietasaareen ympäristöarvot huomioon ottava uusi keskus, joka toiminnallaan tukee alueen ekomatkailun kehittymistä, alueella toimivaa yrittäjyyttä ja kasvattaa matkailualan työvoimatarvetta. Hankkeen aikana kehitetään myös opinnollistamista. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota työtä yli 200 pitkäaikaistyöttömälle esim. palkkatuella, oppisopimuskoulutuksella ja työkokeilulla. 

Hankepäällikkö 

Anne Huotari, 045 783 751 83, [email protected] 

Hankekoordinaattori 

Satu Mörsäri, 044 0341 320, [email protected]  

Työtoiminnan ohjaaja 

Antti Kostamo, 044 745 8934, [email protected]  

TYÖ-VOIMA-ksi ESR-hanke S22747 1.3.2022 - 31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan kohtaanto-ongelmaa muutamalla valitulla alalla. Toimenpiteenä on kehittää Yritetään yhdessä ry:n Kestävän kehityksen keskukselle toimintamalli, jossa pitkäaikaistyöttömiä valmennetaan:

  • Havahtumaan omiin kyvykkyyksiinsä kokeilemalla alan työtehtäviä ensin Kestävän kehityksen keskuksella
  • Parantamaan työelämävalmiuksiaan oppimalla oman itsensä ja muiden työryhmän jäsenten työ- ja viestintätyylejä ja hyväksymällä konkreettisesti ihmisten erilaisuus
  • Parantamalla osaamistaan työryhmien yhteistyössä ja ymmärtämään omien valintojen vaikutus työuralle
  • Huomaamaan työmarkkinoiden avoimet mahdollisuudet ja tutustumaan alan yrityksiin ja työntekoon yritysorganisaatiossa. Ymmärryksen perusteella voi suunnitella työ- ja opiskelu-uraa eteenpäin.
  • Ottamaan haltuun modernit digitaaliset järjestelmät osana työelämän koordinointia, työnjohtoa / työnjakoa ja viestintää
  • Ymmärtämään vähähiilisten ja hiiltä sitovien toimintatapojen merkitys työelämässä

Työnantajien osalta hankkeella halutaan vaikuttaa rekrytoijien asenteisiin pitkäaikaistyöttömiä kohtaan. Halutaan näyttää ihmisten potentiaali ja saada aikaan hyviä kokemuksia ja pysyviä työsuhteita.

Hankepäällikkö 

Marjatta Halttu, 044 713 2213, [email protected] 

Hankekoordinaattori, Rakennus- ja kiinteistönhoitoalat

Riitta Kaukonen, 045 783 295 26, [email protected] 

Hankekoordinaattori, Ravintola- ja puhtaanapitoalat

Minna Rättäri, 045 783 610 33, [email protected] 

Linkkejä tahoihin, jotka mahdollistavat kehittämistyön: