Yritetään yhdessä ry kehittää jatkuvasti toimintaansa. Kukin kehittämishanke vastaa johonkin oman toimintamme tai ympäröivän yhteiskunnan haasteeseen. Kehittämistyö kohdistuu tyypillisesti työllistämisen vaikuttavuuteen tai luonnonhoidon, ympäristönhoidon tai kiertotalouden työmenetelmiin. Kehityshankkeita ja kehitystoimintaa rahoittavat mm. Euroopan Unionin rahastot, Oulun kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämisessä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä. Otetaan oppia muista EU maista ja omia hyviä käytäntöjä jaetaan muiden hyödyksi. Verkostoista saamme arvokkaita ideoita ja toimintamalleja. Esim. Green Care toimijoilta opitaan miten luonto meitä kaikkia hoivaa ja virkistää tai ulkomaisilta työllisyystoimijoilta malleja sosiaalisten yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Kehityssuunitelma pöydällä

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Luonto työllistää ESR-hanke S21815 1.11.2019-31.10.2022

Tämä kehittämishanke on käynnistetty  kehittämään ympäristöarvot huomioon ottavaa ympärivuotista matkailua tukevaa toimintaa yhdessä pienyritysten ja Oulun kaupungin kanssa. 

Hankkeen aikana parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille markkinoille ympäristönhoitoon, luontoon ja matkailuun liittyvissä tehtävissä. Sellaisia ovat retkeilyreittien kunnostaminen ja ylläpito, maisemalaiduntaminen, eläinten hoito sekä uudet luontoon ja ekomatkailuun liittyvät tehtävät ja aktiviteetit. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti edistämme luonnon monimuotoisuutta. Käynnistämme uutta toimintaa ja parannamme merellisyyttä Hietasaaressa ja muilla Oulun seudun virkistysalueilla. Tavoitteenamme on kehittää tulevaisuudessa Hietasaareen ympäristöarvot huomioon ottava uusi keskus, joka toiminnallaan tukee alueen ekomatkailun kehittymistä, alueella toimivaa yrittäjyyttä ja kasvattaa matkailualan työvoimatarvetta. Hankkeen aikana kehitetään myös opinnollistamista. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota työtä yli 200 pitkäaikaistyöttömälle esim. palkkatuella, oppisopimuskoulutuksella ja työkokeilulla. 

Hankepäällikkö 

Satu Mörsäri, 044 0341 320, [email protected]  

Työtoiminnan ohjaaja 

Antti Kostamo, 044 745 8934, [email protected]  

Työtoiminnan ohjaaja 

Valto Vaaraniemi, 044 7640 517, [email protected] 

Ekologisia, sosiaalisia ja inhimillisiä toimintamalleja etsimässä -hanke S21517 1.1.2019-31.12.2021

Kansainvälinen kehittämishanke on käynnistetty tavoitteena on löytää Euroopasta uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden ja kiertotalouden yhdistämiseen. Hankkeen aikana verrataan Yritetään yhdessä ry:n toimintaa Bulgarian, Ruotsin ja muiden Euroopan maiden vastaaviin toimijoihin. Hankkeen aikana kehitetään ja pyritään löytämään uusia toimintamalleja yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Omaa, toimivaksi koettua työllistämisen malliamme voidaan levittää muihin Euroopan Unionin maihin. Lisäksi hankkeen aikana luodaan verkosto kansainvälisistä toimijoista sekä työllistetään pitkäaikaistyöttömiä hankkeen aikana joko palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen, hankkimaan osaamista koulutussopimukseen perustuen tai pienyrittäjäksi. 

Hankepäällikkö 

Marjatta Halttu, 044 713 2213, [email protected] 

Hankepäällikkö 

Kati Nurmentie, äitiyslomalla 

Linkkejä tahoihin, jotka mahdollistavat kehittämistyön: