Kestävän kehityksen keskus

Päättyneet hankkeet

Ekologisia, sosiaalisia ja inhimillisiä toimintamalleja etsimässä ESR-hanke 2019-2022

Kansainvälinen kehittämishanke käynnistettiin tavoitteena löytää Euroopasta uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden ja kiertotalouden yhdistämiseen. Hankkeen aikana verrattiin Yritetään yhdessä ry:n toimintaa Bulgarian ja Ruotsin vastaaviin toimijoihin. Hankkeen aikana on jaettu kokemuksia, osaamista ja toimintamallien kuvauksia hanketoimijoiden kesken. Bulgariassa kumppanina toimi NGO Development of Social Capital (https://evroproconsult.com/) Rusen alueella. Bulgariaan on hankkeen aikana syntynyt pieni kestävän kehityksen keskus, joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä puistojen ja monumenttien ylläpidon parissa, kompostoinnin ja kaupunkiviljelyn parissa, tuottaa matkailuesitteitä ja pieniä koriste- ja matkamuistoesineitä. Korona-aikana toiminnan jatko kutistui suunnitellusta mutta jatkuu kuitenkin. Ruotsin Luulajassa kumppanina on toiminut Coompanion Norrbotten ( https://coompanion.se/norrbotten/). Kyseessä on Ruotsin laajuisen yhteiskunnallista ja sosiaalista yrittäjyyttä edistävä organisaatio. He hakivat Oulusta ja Kekeltä esimerkkejä sosiaalisista innovaatioista ja veivät niistä saatuja ideoita käytäntöön. He myös esittelivät omaa tapaansa valmentaa potentiaalisia sosiaalisia yrittäjiä ja tarjoamiaan konsultointi- ja koulutuspalveluita. Ruotsista löytyi mielenkiintoisia esimerkkejä maahanmuuttajien yrittäjyydestä. Yhteisesti jaettiin kokemuksia pitkäaikaistyöttömien resilienssin vahvistamisesta.

Hankkeen aikana Kekellä työstettiin ideoita Green Care yrittäjyyden ja Keken Hietasaaren rakentuvan toiminnan konsepteista. Tutkittiin rakennusten purkuosista kehitettäviä tuotteita ja liiketoimintaa. Tutkittiin verkkomyynnin mahdollisuuksia ja uudistettiin keskuksen digiviestintää. Yrittäjyys ja itsensätyöllistäminen on pidetty esillä yhtenä työllistymistapana palkkatukijakson jälkeen.

Hankkeessa on tarjottu lyhytkoulutuksia työllistämisen edistämiseksi mm. puhtaanapitoalalta.

Kestävän kehityksen keskuksen toimintatapa on kuvattu ”Keke oppaassa”. Opas löytyy sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä näiltä verkkosivuilta. Oppaan tarkoitus on auttaa alkuun niitä toimijoita jotka suunnittelevat vastaavan toiminnan käynnistämistä.

Searching for Ecological, Social and Humane Operation Models 2019-2022

The aim of the project was to find new European models for combining the long-term unemployment and
the circular economy. The goal can be divided into the following subgoals:

1. To compare the cooperation of The Centre of Sustainable Development with similar players in
Bulgaria, in Sweden and in the other European countries.
2. To develop and to find new operating models together with international partners.
3. To disseminate a well-established employment model for other European Union countries.
4. To establish a network of international actors.

Kiertotalouden ja uusien toimintamallien kehittäminen ESR-hanke 2016–2019

Kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä kiertotaloutta ja luomalla uusia toimintamalleja.

Hankkeen aikana on kehitetty kierrätystuotteita. Esimerkiksi metalliromua on lajiteltu ja romusta on valmistettu frisbeegolfkoreja, autonrengasgrillejä ja polkupyörän hammasrattaista kelloja. Pyöräosien purkaminen ja kierrätystoiminta on aloitettu. Keskus tekee yritysyhteistyötä esimerkiksi maarakennusyrittäjien, viherrakentajien ja kiinteistöhuoltoyrittäjien kanssa. Ompelimossa aloitettiin uutena työtehtävänä pesulan ja kalatehtaan työvaatteiden korjausompelu sekä valmistetaan asuntovaunuyritykselle ikkunapeitteitä. Mediapaja kunnosti hankkeen aikana yliopistolta käytöstä poistettuja tietokoneita. Hankkeen aikana perustettiin lähikaupan hyötyruokaa hyödyntävä ekologinen lounaskahvila Omakuppi. Työntekijämme kierrättivät Korvensuoran koulun irtaimiston ja osa kalusteista ja koneista saatiin keskukselle hyötykäyttöön.

Hankkeen aikana keskuksellamme aloitettiin matojen kasvatus ja yhteistyö kalastusyhdistysten kanssa. Keskuksen biojätteen kiertokulkua on kehitetty ja keskuksen polttopuiden kuivaaminen aloitettiin kompostilämmityksen avulla hankkeen aikana.

Kaupunkiviljelyn suosio on hankkeen aikana Oulun seudulla kasvanut ja viljelytoiminta kehittynyt. Oulun kaupungin puistotoimen kanssa yhteistyössä toteutettiin suuren suosion saaneet 100 kaupunkiviljelylaatikkoa neljään eri puistoon. Viljelylaatikoiden viljelykuntoon laittaminen ja laatikoiden talvikuntoon valmistelu toteutetaan vuosittain.

Vasanaron tilalla Pikkaralassa kehitettiin lämpöpenkkiviljelyä, istutettiin omenapuita ja uusittiin grilli. Työntekijät ovat opetelleet tilalla puunkaatoa, pellonraivausta ja luomuviljelyä.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti

Kestävän kehityksen keskuksella toteutettiin pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti 1.9.2013 – 31.8.2016. 

Projektin tarkoituksena oli työllistää vuositasolla 100 henkilöä joko työkokeiluun tai palkkatuella. Painopiste oli nuorissa ja huomiin otettiin myös vankilasta vapautuneet ja maahanmuuttajataustaiset nuoret. Projekti oli suoraa jatkoa keskuksella jo toteutuvalle kuntouttavalle työtoiminnalle ja opiskelulle. 

Yritetään yhdessä ry:llä on jo pitkä kokemus yritysyhteistyöstä. Pitkään työttömänä olleiden sijoittaminen yritykseen vaatii täsmäkoulutusta niihin tehtäviin, joita yrityksissä tehdään. Projekti panostettiin juuri tällaiseen koulutukseen ja työhön. Koulutukset olivat 1-2 päivän mittaista. Lyhytkursseina järjestettiin muun muassa konetyö- ja kivityökursseja, joissa työntekijät saivat valmiuksia suorittaa konetyötehtäviä ja kiveyksenrakentamistöitä ilman aiempaa kokemusta. Työ on motivoivampaa, kun tietää miten ne pitää tehdä oikein. Koulutus on parantanut kurssille osallistuneiden itsetuntoa selviytyä työtehtävistä. 

Hankkeen rahoittajat: Oulun kaupunki, Ely-keskus ja  Te-toimisto 

Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti PITO

Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti (PITO) on ollut tärkeä osa keskuksen toiminnan kehittämistä ja yhteistyöverkostojen rakentaja. Projektin kesto oli 1.12.2010 – 30.11.2013 ja sen pääkohderyhminä olivat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, 18–28 -vuotiaat sekä pitkäaikaistyöttömät. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Oulun kaupungin rahoittamassa projektissa panostettiin työllistämisen lisäksi työllistettävien ohjaukseen, keskuksen laajenemiseen ja yrityssuhteiden luomiseen. 

Pitkäaikaistyöttömille rakennettiin keskuksella henkilökohtaisia työllistymispolkuja ja etsittiin opiskelupaikkoja. Lisäksi keskuksen työntekijöille järjestettiin lyhytkoulutuksia työllistymisedellytysten parantamiseksi. Keskuksen työvalikoimaa monipuolistettiin muun muassa rakentamistoiminnalla ja metsurintöillä. Yrityksiin edelleensijoitettiin työntekijöitä ja keskuksen toimintaa esiteltiin lukuisille alueen yrittäjille sekä muille yhteistyötahoille. Yhteistyötä tiivistettiin myös monien organisaatioiden, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.  

Projektiin osallistui reilut 170 henkilöä, joista yli puolet oli 24–44 -vuotiaita. Lähes puolet osallistujista oli projektissa päättämisen jälkeen työssä tai koulutuksessa (44 %). Reilut 30 uutta yritystä saatiin mukaan toimintaan. Lähes 90 projektiin osallistunutta henkilöä suoritti projektin kautta yhden tai useamman lyhytkorttikoulutuksen, kuten työturvallisuuskortin, tulityökortin, hygieniapassin ja/tai ensiapukoulutuksen. 

Ympäristönhoidolliset tehtävät -pilotointihanke

Oulun kaupunki ja Kestävän kehityksen keskus käynnistivät ympäristönhoidolliset tehtävät -pilottihankkeen talvella 2011 – 2012. Yhteistyötä tarjottiin usealle Oulun alueella toimivalle yhdistykselle. Mukaan lähti kaksi yhdistystä, joista toisena keskuksella toimiva Oulun TYKI ry, missä organisoinnista vastaisi Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti. Suunnittelutyön päätteeksi Oulun TYKI ry ja Oulun kaupunki tekivät sopimuksen, jossa määriteltiin pilotoinnin tavoitteet ja vastuualueet. Tavoitteena oli luoda uudenlaista työtä ja työllistää pitkään työttömänä olleita sekä monipuolistaa myös keskuksen työllistämisvaihtoehtoja. Vastuut jaettiin siten, että Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ luonnonvarat ja isännöinti -yksikkö tarjoaisi työkohteet, Sosiaalitoimi ja Työvoimanpalvelukeskus ohjaisivat pilotointiin työntekijöitä ja käytännön työn tekisi Oulun TYKI ry pilotointiin ohjattujen työntekijöiden kanssa. Kaikille työllistetyille hankittiin ammattitason varusteet ja työkoneet. Työturvallisuuskoulutus voitiin järjestää PITO -projektin kautta. 

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut tarjosi pieniä työkohteita, joista suoriuduttiin hyvin. Pilotointi kuitenkin aiheutti keskukselle säännöllisiä kuluja, kuten polttoaine-, matka-, laite- ja varustekuluja, jonka seurauksena hanketta haluttiin kehittää eteenpäin. Alkuperäiseen sopimukseen sisältyi pykälä, ettei ilmaiseksi saatua puuta saanut myydä, vaan se tuli käyttää keskuksen lämmittämiseen tai antaa työntekijöille. Tällä haluttiin estää kilpailun vääristäminen, sillä polttopuualalla toimii yksityisiä yrityksiä. Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden kanssa neuvoteltiin jatkossa laajemmista työkohteista, joista keskus pystyi ostamaan kaatamansa puut pystykaupalla markkinahintaan. Tämän jälkeen hankitun polttopuun myynti oli sallittua. Tästä saaduilla tuloilla pystyttiin takaamaan pilotoinnin kannattavuus ja jatkuminen. 

Hanke oli kokonaisuutena erittäin onnistunut. Keskus sai sen kautta mahdollisuuden verkostoitua kaupungin eri yksikköjen kanssa entistäkin tiiviimmin. Yhteistyö ja pilotointi on antanut siihen osallistuneille henkilöille mahdollisuuden lisätä ammattitaitoaan ja luoda kontakteja. Konkreettisena tuloksena tästä on kahden pilotointiin osallistuneen henkilön perustama metsä- ja metsurintyöhön erikoistunut yritys. Hanke on osoitus siitä, että on olemassa paljon tekemätöntä työtä, josta voidaan innovatiivisella yhteistyöllä saada aikaan uusia loistavia toimintamalleja. 

Scroll to Top