Kestävän kehityksen keskus

Kehittämishankkeet

Yritetään yhdessä ry kehittää jatkuvasti toimintaansa. Kukin kehittämishanke vastaa johonkin oman toimintamme tai ympäröivän yhteiskunnan haasteeseen. Kehittämistyö kohdistuu tyypillisesti työllistämisen vaikuttavuuteen tai luonnonhoidon, ympäristönhoidon tai kiertotalouden työmenetelmiin. Kehityshankkeita ja kehitystoimintaa rahoittavat mm. Euroopan Unionin rahastot, Oulun kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämisessä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä. Otetaan oppia muista EU maista ja omia hyviä käytäntöjä jaetaan muiden hyödyksi. Verkostoista saamme arvokkaita ideoita ja toimintamalleja. Esim. Green Care toimijoilta opitaan miten luonto meitä kaikkia hoivaa ja virkistää tai ulkomaisilta työllisyystoimijoilta malleja sosiaalisten yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Luonnosta työtä ja toimintakykyä -hanke S30354​ 1.10.2023-30.9.2026

Hankkeen tavoitteena on osallistaa ja työllistää haavoittuvassa, heikoimmassa ja syrjäytymisvaarassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, kuten osatyökykyisiä, maahanmuuttajia, romaneja ja rikostaustaisia henkilöitä. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä, osallisuutta, terveyttä sekä resilienssiä ja voimaantumista Green Care ja Blue Care menetelmien, työn, työpajojen ja koulutusten avulla. Hankkeen asiakkaat sijoittuvat Kestävän kehityksen keskuksen pajoillle ja Green Care painotteisiin töihin Hietasaareen ja luontokohteisiin. 

Hankkeen aikana työllistetään/osallistetaan 300 henkilöä. Kohderyhmän tavoitteena on työllistyä, aloittaa koulutus tai jatkaa kesken jääneitä opintoja tai löytää itselle jokin muu polku eteenpäin.

Tavoitteena on kehittää, levittää ja juurruttaa oikea aikaisten monialaisten palvelujen toimintamalli, jossa tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeessa olevalle työ- ja toimintakykyä vahvistava vaikuttavuuden polku. Toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään eri toimijoiden olemassa olevia rakenteita, ammatillista osaamista, kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea. Monialaisen verkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yhteisiä kehittämistyöpajoja.

Hankepäällikkö 

Satu Mörsäri, 044 0341 320, satu.morsari@kekekeskus.fi 

Scroll to Top