Kestävän kehityksen keskus

Kehittämishankkeet

Yritetään yhdessä ry kehittää jatkuvasti toimintaansa. Kukin kehittämishanke vastaa johonkin oman toimintamme tai ympäröivän yhteiskunnan haasteeseen. Kehittämistyö kohdistuu tyypillisesti työllistämisen vaikuttavuuteen tai luonnonhoidon, ympäristönhoidon tai kiertotalouden työmenetelmiin. Kehityshankkeita ja kehitystoimintaa rahoittavat mm. Euroopan Unionin rahastot, Oulun kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämisessä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä. Otetaan oppia muista EU maista ja omia hyviä käytäntöjä jaetaan muiden hyödyksi. Verkostoista saamme arvokkaita ideoita ja toimintamalleja. Esim. Green Care toimijoilta opitaan miten luonto meitä kaikkia hoivaa ja virkistää tai ulkomaisilta työllisyystoimijoilta malleja sosiaalisten yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Luonnosta työtä ja toimintakykyä -hanke S30354​ 1.10.2023-30.9.2026

Hankkeen tavoitteena on osallistaa ja työllistää haavoittuvassa, heikoimmassa ja syrjäytymisvaarassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, kuten osatyökykyisiä, maahanmuuttajia, romaneja ja rikostaustaisia henkilöitä. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä, osallisuutta, terveyttä sekä resilienssiä ja voimaantumista Green Care ja Blue Care menetelmien, työn, työpajojen ja koulutusten avulla. Hankkeen asiakkaat sijoittuvat Kestävän kehityksen keskuksen pajoillle ja Green Care painotteisiin töihin Hietasaareen ja luontokohteisiin. 

Hankkeen aikana Oulun Hietasaareen syntyy matalan kynnyksen Green Care ja Blue Care -keskus, jossa viljellään hiiliviisaasti. Hankkeen aikana työllistetään/osallistetaan 300 henkilöä. Kohderyhmän tavoitteena on työllistyä, aloittaa koulutus tai jatkaa kesken jääneitä opintoja tai löytää itselle jokin muu polku eteenpäin.

Tavoitteena on kehittää, levittää ja juurruttaa oikea aikaisten monialaisten palvelujen toimintamalli, jossa tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeessa olevalle työ- ja toimintakykyä vahvistava vaikuttavuuden polku. Toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään eri toimijoiden olemassa olevia rakenteita, ammatillista osaamista, kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea. Monialaisen verkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yhteisiä kehittämistyöpajoja.

Hankepäällikkö 
Satu Mörsäri, 044 0341 320, satu.morsari@kekekeskus.fi

Elämänhallintakoordinaattori
Jenna Rantasuomela, 045 7830 4459, jenna.rantasuomela@kekekeskus.fi

 

Kestävä elämä -hanke C 12604 1.1.2024 - 31.12.2026

Kestävä elämä -hankkeen tarkoituksena on Oulun alueella työelämän tai muun säännöllisen toiminnan ulkopuolella olevien työikäisten tukeminen. Hanke on matalan kynnyksen toimintaa ja siihen osallistutaan vapaaehtoisesti. Vertaisryhmätoimintojen ja yksilöllisen ohjauksen avulla lisätään osallisuutta ja toimijuutta, vahvistetaan elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä edistetään työelämä- ja opintovalmiuksia.

Kestävä elämä -hankkeen tavoitteena on löytää yksilöllinen elämänsuunta, kuten eteneminen opintoihin, kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun yhteisölliseen toimintaan sekä yksilöllisen palveluverkoston löytyminen. Hankkeen aikana luodaan Kestävä elämä -toimintamalli, kehitetään matalan kynnyksen vapaaehtoista toimintaa yhdistysyhteisöissä ja lisätään verkostojen yhteistyötä ja tietoa.

Tule mukaan! Täällä ollaan!

Toiminta hankkeessa on vapaaehtoista, mutta toivomme sitoutumista ryhmätoimintaan yksilöllisesti sovitusti. Vertaisryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa ja tarjoamme myös yksilöohjausta tarpeen mukaan. Vertaisryhmissä on tarjolla monenlaista käytännön tekemistä, kuten nikkarointia, puutarhanhoitoa ja kierrätystä. Mitään ei tarvitse osata etukäteen, opettelemme yhdessä!

Toimintaa järjestetään Kestävän kehityksen keskuksen palveluissa sekä luonnossa ja yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa.

Hankepäällikkö Ulla Heikkilä, 045 7830 4433, ulla.heikkila@kekekeskus.fi

Hankekoordinaattori Teija Kipronen, 045 7837 6531, teija.kipronen@kekekeskus.fi

Voit olla yhteydessä soittamalla, tekstiviestillä, WhatsApp- viestillä tai sähköpostilla.

Scroll to Top