Kestävän kehityksen keskus

Blogi

22.12.2023 - Toiminnanjohtajan terveiset, joulukuu 2023

Vuosi 2023 on ollut vauhdikas ja uudistusten täyteinen. Kekellä on ahkeroitu monin tavoin ja usea henkilö on löytänyt Keken kautta reittejä eteenpäin. Oululaisia olemme ilahduttaneet kunnostamalla retkeilyreittejä ja nuotiopaikkoja mm. Sanginjoella ja Letonniemessä. Koiteliin on rakenteilla upealle paikalle esteetön reitti, ja vanha vene on saanut uuden käyttötarkoituksensa levähdyspaikkana. Kivikkokankaalle on juuri rakennettu erikoisen muotoinen laavu.   

Tällä hetkellä elämme muutosten aikaa. Muutamme hiukan palveluiden työpisteiden paikkoja ja uusi toimipaikka Hieta aloittaa toimintansa vuoden alusta Hietasaaressa. Sinne siirtyy vihertyöt ja rakentaminen sekä näihin liittyvä kuntouttava työtoiminta. Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut, pienkonekorjaamo, ompelimo, pyöräkorjaamo ja lounasravintola löytyvät jatkossakin Kekeltä Välivainion Sorvi-nimisestä toimipaikasta.  

Meille on tärkeää, että meille töihin tuleva ihminen saa hyvän kokemuksen työelämästä. Ensi vuonna panostamme erityisesti valmennusosaamisen vahvistamiseen ja luonnon hyvinvointivaikutusten huomioimiseen toiminnassamme. Vasta alkanut ESR-rahoitteinen Luonnosta työtä ja toimintakykyä-hanke auttaa meitä näissä tavoitteissa merkittävästi. Olemme erittäin kiitollisia kaikista meidän kanssamme vuonna 2023 toimineista yhteistyökumppaneista ja ihmisistä. Hyvä työelämä rakennetaan yhteistyöllä!

14.6.2023 - Toiminnanjohtajan terveiset, kesäkuu 2023

Yritetään yhdessä ry:n uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Hallitukseemme kuuluu yhdistyksemme vanhoja työntekijöitä, joilla on kokemusta niin talouspuolelta kuin pajojen arjestakin. Olemme yhdessä hallituksen ja johtoryhmän kanssa nyt erityisesti työstäneet talousasioita ennakoidaksemme yhdistyksemme taloutta. Palkkatukiuudistus tulee kuun vaihteessa. Tällä hetkellä meillä on töissä noin 90 henkilöä ja työtoimijoita noin 65.

Kuntouttava työtoiminta on jatkunut ja erilaisia ryhmätoimintoja on toteutunut niin pajoilla kuin erikseenkin. Kiinteistöpuolella lumityöt ovat vaihtuneet nurmikon leikkuisiin. Pyöräpajalla ja vihertöissä eletään hektistä sesonkiaikaa. Lampaatkin ovat taas Hietasaaressa maisemointitöissä. Ompelimon kautta on moni pelipaita mennyt jo pelikentille ja tilaustyöt menevät nyt jo heinäkuulle asti. Entisöintipajalla ja pienkonekorjaamolla asiakastyöt ovat lisääntyneet. Sisäiset pajamme keittiö, media, toimisto ja siivous huolehtivat työhyvinvoinnistamme joka päivä.

Hietasaaren toimipaikkakin sai nimensä. Hietan rakentaminen on edennyt hyvin. Rakentamista kuitenkin hiukan jarrutellaan keskittyen nyt sesonkiaikana enemmän rakentamisen asiakastöihin.

TYÖ-VOIMA-ksi-hankkeessa on pidetty ensiapukurssi ja kaksi Voi hyvin -kurssia.  Hankkeessa kokeillaan kesän ja syksyn aikana myös muita valmennusmalleja henkilöstön tukemiseksi mm. TOIVO-mittaria ja ryhmätyönohjausta.

Työhyvinvointitiimin ja koko Keken yhteisellä ponnistuksella olemme laatineet työpaikan pelisäännöt, jotka pohjaavat arvoihimme. Haluamme Keken olevan oikea työnilon keskus, jossa on tärkeää inhimillisyys, vastuullisuus ja rohkeus!

Hieta huhtikuussa 2023. Oikealla päärakennus, johon tulee koulutus- ja sosiaalitilat, keittiö ja lämmin tuotantohalli. Vasemman puoleiseen tehdään kylmä halli.

10.5.2023 -Maailman muuttolintujen päivä 9.5.

Mitä muuttolintujen saapuminen Pohjolan perukoille sinulle merkitsee? Joutsenten tai kurkien äänten kuuleminen keväällä ensimmäistä kertaa tuovat ainakin minulle kevätfiiliksen ihan saman tien.

Useimmat ihmiset seuraavat lintuja ainakin jollakin tavalla ja tasolla. Valokuvauksen muuttuminen digitaaliseksi on tuonut paljon luonnosta ja erityisesti linnuista kiinnostuneita kuvaajia mm. vesistöjen ääreen, kaupunkeihin ja pelloille.

Suomen kansallislintu laulujoutsen oli 1950-luvulla sukupuuton partaalla Suomessa. Rauhoituksen ja valistustyön ansiosta niitä on Suomessa jo melkein yhtä paljon kuin hirviä ja se pesii nykyään lähes koko maassa. Kurki on toinen tunnetuista suurista linnuistamme ja se pesii koko maassa. Suomessa kurjilla on neljä suurta syysmuuton kerääntymisaluetta, joista lähin on Muhos, jossa Matokorven lintutornilta on mukava tarkkailla vaikkapa kurkien iltalentoa, kun ne siirtyvät pelloilta yöpymissuolle.

Muuttomatka on linnuille rankka koettelemus, johon monet lajit valmistautuvat syömällä rasvaa ja lihottamalla itseään. Jotkin lajit pysähtyvät välillä ruokailemaan, kun taas osa lentää yhtäjaksoisesti jopa tuhansia kilometrejä. Pienet linnut ovat enemmän säiden armoilla kuin isommat, jotka hyötyvät aurassa tai jonossa lentämisestä pienemmän ilmanvastuksen muodossa. Kaikki linnut yleensä odottavat myötätuulta pitkille lentomatkoille. Erityisesti merien ylittäminen on linnuille rankkaa, koska meren yllä on hankalampi ruokailla. Jopa kolmekymmenvuotiaaksi elävät tiirat ehtivät elämänsä aikana kehittyä kokeneiksi muuttajiksi. Kokeneet vanhemmat linnut selviävät merien ylityksissä hengissä useammin kuin nuoret yksilöt. Vesilinnut voivat ylittää merialueitakin lentämällä lähellä veden pintaa. Maalinnut sen sijaan ylittävät laajat vesistöt korkealla lentäen.

Lintujen tavanomainen lentokorkeus on yleensä alle 150 metriä. Pienellä vastatuulella linnut lentävät matalammalla kuin myötätuulella. Muuttomatkoilla ne lentävät paljon korkeammalla eli useampi kilometri jää niiden ja maan väliin. Korkeuden ne valitsevat sen mukaan missä on paras myötätuuli. Ilma on sitä kylmempää mitä ylemmäs mennään. Linnut selviävät siellä pienemmällä nestehukalla. Kilometrien korkeuksissa myös ilmanvastus on pienempi kuin satojen metrien korkeuksissa.

Kevätmuutossa linnut tulevat eteläisten ilmavirtausten mukana. Navakka pohjoistuuli hidastaa muuttoa ja kova sade ja sumu pysäyttävät sen kokonaan. Linnut pitävät hyvästä näkyvyydestä. Linnuille hyvä sää muuttoon on sama kuin mistä ihmisetkin pitävät. Silloin ne lentävät korkealla. Huonolla säällä linnut lentävät matalammalla, joten silloin niitä pystyy tarkkailemaan helpommin.

Maailman muuttolintujen päivän yhtenä teemana on merien muoviroska. Muoviroska on maailmanlaajuisesti vakavimpia uhkia vesiekosysteemeille. On arvioitu, että meriin päätyy vuosittain arviolta 4,8–12,7 miljoonaa tonnia muovia.

Tupakantumppi on yleisin muoviroska kaikissa merissä, myös Itämerellä. Tupakantumpin hajoaminen vie noin viisi vuotta. Muovipillin hajoaminen tapahtuu 200 vuodessa, ja muovipullo saattaa kellua meressä 450 vuotta.

Tee oma osasi eli älä roskaa. Voit myös osallistua roskien keräyskampanjaan osoitteessa www.yle.fi/miljoonaroskapussia. Näin voit omalla toiminnallasi vaikuttaa meriluonnon, eläinten ja sitä kautta myös ihmisten hyvinvointiin muoviroskien ja etenkin mikromuovin määrää vähentämällä.

17.4.2023 - Toimintaterapeutin terveiset

Toimintaterapeuttiopiskelijan havaintoja Kekestä

Toimintaterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisestä toiminnallisena yksilönä ja toiminnan vaikutuksesta hyvinvointiin.

Ihmisen toiminta tapahtuu aina jossain ympäristössä. Ihminen vaikuttaa jatkuvasti ympäristöönsä ja ympäristö ihmiseen. Tästä syystä toimintaterapiassa tarkastelemme aina myös ympäristöä missä toiminta tapahtuu. Sillä voi olla mahdollistava tai estävä vaikutus. Huomion arvoista on myös, että ympäristö on paljon muutakin kuin fyysistä. Sitä voidaan tarkastelle monin eri tavoin, esimerkiksi sosiaalisesta, kulttuurillisesta, uskonnollista tai poliittisesta näkökulmasta. Ympäristö vaikuttaa myös meidän ajatteluumme sekä tunteisiimme. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia ja hyvä ympäristö haastaa sopivalla tavalla. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka monipuolista toimintaa Kekessä on mahdollistettu, sekä kuinka ympäristö täällä vaikuttaa Kekeläisten toimintaan.

Työ toimintana on hyvin tärkeää monelle ihmiselle. Se rytmittää arkea, tuo merkitystä elämään, on itsensä kehittämisen väline ja luo taloudellista turvaa. Lisäksi sillä voi olla myös paljon muita merkityksiä. Tämä on myös ilmennyt monissa keskusteluissa teidän kanssanne. Lisäksi on tärkeää pitää muut osa-alueet elämässä tasapainossa. Työn lisäksi pitää olla riittävästi aikaa levätä, nukkua, harrastaa, tehdä arkipäivän toimintoja ja itselleen merkityksellisiä asioita.

Opinnoissani olemme lisäksi miettineet yhteisöä, yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä. On huomioitava, ettei kaikissa yhteisöissä ole yhteisöllisyyttä. Onneksi näin ei ole Kekessä. Täällä sai heti alusta asti vaikutelman, että Kekessä on poikkeuksellinen ilmapiiri. Täällä autetaan toisia ja hyväksytään toiset sellaisena kuin ovat. Jokainen osallistuu omien vahvuuksien mukaisesti ja toisia kunnioitetaan.

Ylläpitäkää tätä toisia tukevaa ja kannustavaa ympäristöä. Älkää pitkäkö sitä itsestään selvyytenä, vaan se muodostuu teidän kaikkien yhteistoiminnan tuloksena. Kolme viikkoa kestävässä työharjoittelussa ehtii nähdä ja kokea vain tietyn verran. Nämä olivat minun havaintojani. Mukavaa kevään jatkoa kaikille ja kiitokset mahtavista sekä opettavaisista kohtaamisista.

Ystävällisin terveisin,

toimintaterapeuttiopiskelija Aleksi

Scroll to Top