fbpx

Toimintaterapeutin terveiset

Toimintaterapeuttiopiskelijan havaintoja Kekestä

 

Toimintaterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisestä toiminnallisena yksilönä ja toiminnan vaikutuksesta hyvinvointiin.

 

Ihmisen toiminta tapahtuu aina jossain ympäristössä. Ihminen vaikuttaa jatkuvasti ympäristöönsä ja ympäristö ihmiseen. Tästä syystä toimintaterapiassa tarkastelemme aina myös ympäristöä missä toiminta tapahtuu. Sillä voi olla mahdollistava tai estävä vaikutus. Huomion arvoista on myös, että ympäristö on paljon muutakin kuin fyysistä. Sitä voidaan tarkastelle monin eri tavoin, esimerkiksi sosiaalisesta, kulttuurillisesta, uskonnollista tai poliittisesta näkökulmasta. Ympäristö vaikuttaa myös meidän ajatteluumme sekä tunteisiimme. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia ja hyvä ympäristö haastaa sopivalla tavalla. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka monipuolista toimintaa Kekessä on mahdollistettu, sekä kuinka ympäristö täällä vaikuttaa Kekeläisten toimintaan.

 

Työ toimintana on hyvin tärkeää monelle ihmiselle. Se rytmittää arkea, tuo merkitystä elämään, on itsensä kehittämisen väline ja luo taloudellista turvaa. Lisäksi sillä voi olla myös paljon muita merkityksiä. Tämä on myös ilmennyt monissa keskusteluissa teidän kanssanne. Lisäksi on tärkeää pitää muut osa-alueet elämässä tasapainossa. Työn lisäksi pitää olla riittävästi aikaa levätä, nukkua, harrastaa, tehdä arkipäivän toimintoja ja itselleen merkityksellisiä asioita.

 

Opinnoissani olemme lisäksi miettineet yhteisöä, yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä. On huomioitava, ettei kaikissa yhteisöissä ole yhteisöllisyyttä. Onneksi näin ei ole Kekessä. Täällä sai heti alusta asti vaikutelman, että Kekessä on poikkeuksellinen ilmapiiri. Täällä autetaan toisia ja hyväksytään toiset sellaisena kuin ovat. Jokainen osallistuu omien vahvuuksien mukaisesti ja toisia kunnioitetaan.

 

Ylläpitäkää tätä toisia tukevaa ja kannustavaa ympäristöä. Älkää pitkäkö sitä itsestään selvyytenä, vaan se muodostuu teidän kaikkien yhteistoiminnan tuloksena. Kolme viikkoa kestävässä työharjoittelussa ehtii nähdä ja kokea vain tietyn verran. Nämä olivat minun havaintojani. Mukavaa kevään jatkoa kaikille ja kiitokset mahtavista sekä opettavaisista kohtaamisista.

 

Ystävällisin terveisin,

toimintaterapeuttiopiskelija Aleksi