Verkostot

Yhteistyö eri tahojen kanssa on olennainen osa keskuksen toimintaa. Yksin ei voi eikä kannata toimia. Yhteistyötä tehdään yritysten, kaupungin ja monien eri organisaatioiden kanssa.

 

Toimiva kokonaisuus muodostuu laajasta yhteistyöstä

Yritysyhteistyö on vain yksi osa keskuksen toimintaa. Oulun kaupungin eri yksiköt, muun muassa Työllistämispalvelut, Sosiaalitoimi, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja kirjastot sekä muut organisaatiot kuten Rikosseuraamusvirasto ja eri oppilaitokset ovat yhteistyötahoina merkittäviä. PITO -projektin avulla tiivistettiinkin yhteistyötä keskuksen ja eri viranomaistahojen, koulujen sekä muiden yhdistysten ja projektien kanssa. Kaikkien yhteistyöverkostojen toimiessa saumattomasti ja toisiaan tukien päästään parhaaseen lopputulokseen eikä tuhlata minkään tahon voimavaroja ja aikaa. Apua ja tietoa löytyy aina yhden puhelinsoiton päästä. Jokaisella yhteistyökumppanilla on verkostossa oma rooli ja erikoisosaaminen, jonka hyödyntäminen tuo myös keskuksen toimintaan tehokkuutta. 

 

Oulun työllistämis- ja kierrätysverkko – Oulun TYKI ry

Oulun TYKI ry on aatteellinen, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavaa kierrätystoimintaa sekä samalla edistää työllisyyden yleisiä edellytyksiä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osalta. Yhdistys toimii Oulun Välivainiolla Kestävän kehityksen keskuksessa.

Yhdistys työllistää pitkäaikaistyöttömiä, tarjoaa työharjoittelua ja toteuttaa työllisyyttä ja kierrättämistä tukevia projekteja.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoiset ja aatteelliset yhdistykset, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

 

Oulun kaupunki

Oulun kaupungin eri yksiköt ovat Kestävän kehityksen keskuksen toiminnassa mukana päivittäin. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta saadaan työkohteita, Työllisyyspalvelut ja Sosiaalitoimi yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa osoittavat keskukselle työnhakijoita ja harjoittelijoita. Työllistämisen yhteydessä keskuksen perusajatuksena on, että työllistetään ainoastaan motivoituneita henkilöitä. Jokainen keskuksella työskentelevä henkilö on siellä omasta halustaan, ei pakosta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Tekli ovat huomanneet Kestävän kehityksen keskuksen tuoman hyödyn ja joustavuuden myös heidän toiminnassaan. Keskuksen tarjoamat palvelut sopivat pieniin alle kilpailutus-/ hankintarajan oleviin töihin, kuten virkistysalueiden siivoukseen, raivaukseen, puunkaatoon, rakennusten purkuun ja pienimuotoiseen rakentamiseen - ennen kaikkea töille joilla on kiire. Koska keskuksella on paljon työntekijöitä, voidaan kiireellisiin tilauksiin reagoida nopealla aikataululla, usein jopa samana päivänä. Yhteistyön kautta ovat keskuksen työntekijöille tarjoamat työtehtävät moninaistuneet.

Keskus tekee yhteistyötä myös alueen kirjastojen kanssa ja hakee mm. lainauksesta poistettavia kirjoja keskukselle tuhottavaksi.

.

Rikosseuraamusvirasto ja vankilat

Kestävän kehityksen keskus on tarjonnut toimintansa alusta lähtien vankilasta vapautuville ja koevapauteen päässeille työ- ja harjoittelupaikkoja. Yleensä puoli vuotta kestävään koevapauteen tulleita henkilöitä on työllistetty keskuksella vuosien aikana yli 40. Lisäksi lyhyempikestoisen yhdyskuntapalvelun suorittajia on ollut keskuksella vuosien saatossa yli 100 henkilöä. Keskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä vankiloiden ja etenkin Rikosseuraamusviraston kanssa, jotka ohjaavat henkilöt keskukselle yhteistyössä Sosiaalitoimen ja Työvoimanpalvelukeskuksen kanssa. PITO -projekti on ollut tiiviisti mukana säännöllisesti järjestettävissä verkostopalavereissa sekä avustanut vankilasta vapautuvien vankien asuntoasioiden järjestelyissä. Vankilasta vapautuvien työllistämisen yhteiskunnallinen merkitys ja heidän rikoksiensa vähentäminen on vakiintunut osaksi keskuksen toiminta-ajatusta.

 

Koulut ja oppilaitokset

Yhteistyötä tehdään paljon myös eri koulujen kanssa. Kouluilta tulee keskukselle harjoittelijoita ja tutustumisryhmiä. Keskus on ollut mukana koulujen kestävän kehityksen päivissä, esimerkiksi tarjoamassa pyörien korjausta tai esittelemässä toimintaa. Keskuksen nuorille kerrotaan koulutusvaihtoehdoista ja heitä ohjataan hakemaan eri oppilaitoksiin. Keskus tarjoaa vuositasolla huomattavan määrän eri alojen työssäoppimispaikkoja oppilaitosten opiskelijoille. Yhteistyöoppilaitoksia ovat olleet muun muassa Oulun Aikuislukio, Luovi, Oulun Seudun ammattiopisto, OAKK – Oulun Aikuiskoulutuskeskus, PSK-Aikuisopisto, JEDU – Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä sekä Lybeckerin Käsi- Ja Taideteollisuusoppilaitos.

 

Muut yhdistykset

Yhteistyö toimii myös useiden yhdistysten kuten mm. Dodo ry:n, Oulun luontonuoret ry:n sekä Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Yhteistyö voi olla tilojen luovuttamista iltakäyttöön, niiden vuokraamista tai yhteisten tempausten suunnittelemista. Yhdistysten päämäärät voivat olla erilaisia, mutta kaikkien toiminnassa on huomattavasti samankaltaisia toisiaan tukevia piirteitä. Keskuksen strategiaan kuuluu omien toimitilojen rakentaminen, jolloin se voi vapaasti luovuttaa ja vuokrata niitä haluamilleen yhdistyksille ja yhteisöille ja tukea näin pienempien toimijoiden toimintaa.