Kestävän kehityksen keskus vihreämmäksi!

Kestävän kehityksen keskus laajentaa toimintaansa viherpuolella. Tarkoituksena on aloittaa vihertyminen taimiviljelyn ja pihanhoitotöiden muodossa sekä tietenkin keskuksen omasta pihasta.

Kestävän kehityksen keskukselta saa edellisten vuosien tapaan pihanhoitopalvelua, mutta palvelu monipuolistuu ja jatkossa voidaan toteuttaa enemmän ammattitaitoa vaativia pihatöitä, kuten perennapenkkien kunnostusta ja pensaiden hoitoleikkausta. Lisäksi aivan uutena tulee pihasuunnitelmien teko, joiden toteutuksesta vastaa hortonomi. Pihasuunnitelmien teko ajoittuu talvikaudelle. Pihasuunnitelman yhteyteen voidaan liittää pihan rakentaminen ja hoitaminen sekä piharakennuksien rakentaminen, jolloin saadaan kokonaisvaltainen palvelu.

Taimiviljelystä pyritään saamaan pysyvä osa keskuksen toimintaa. Taimiviljely aloitetaan vihanneksista, yrteistä ja kesäkukista. Viljelyyn käytetään itse valmistettua kompostimultaa, jota saadaan keskuksen ylläpitämistä ekopisteistä. Taimia on tarkoitus kasvattaa keskuksen omiin tarpeisiin, sillä keskuksen piha-alueelle on suunnitteilla kaupunkiviljelyn esimerkkikohde.

Keskuksen toiminnan laajentamisella on hyvä vaikutus Oulun työttömyyteen, sillä keskus työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria. Samalla tarjotaan näkökulma keskukselle uuteen alaan ja mahdollisuus löytää oma ala puutarhapuolelta.