Luonto työllistää ESR-hanke

Luonto työllistää ESR-hanke 1.11.2019-31.10.2022

ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää ympäristöarvot huomioon ottavaa ympärivuotista matkailua tukevaa toimintaa yhdessä pienyritysten ja Oulun kaupungin kanssa.
 
Hankkeen aikana parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille markkinoille ympäristönhoitoon, luontoon ja matkailuun liittyvissä tehtävissä; retkeilyreittien kunnostaminen ja ylläpito, maisemalaiduntaminen, eläinten hoito sekä uusien luontoon ja ekomatkailuun liittyvät tehtävät ja aktiviteetit.
 
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kehitetään luonnon monimuotoisuutta, uutta toimintaa ja parannetaan merellisyyttä Hietasaaressa ja muilla Oulun seudun virkistysalueilla. Tavoitteena on kehittää tulevaisuudessa Hietasaareen ympäristöarvot huomioon ottava Kestävän kehityksen keskus, joka toiminnallaan tukee alueen ekomatkailun kehittymistä, alueella toimivaa yrittäjyyttä ja matkailualan työvoimatarvetta. Hankkeen aikana kehitetään opinnollistamista.
 
Hankkeen tavoitteena on tarjota työtä yli 200 pitkäaikaistyöttömälle esim. palkkatuella, oppisopimuskoulutuksella ja työkokeilulla.
 
Hankejuliste

Hankepäällikkö
Satu Mörsäri, 044 0341 320, [email protected]

Työtoiminnan ohjaaja
Antti Kostamo, 044 745 8934, [email protected]

Työtoiminnan ohjaaja
Valto Vaaraniemi, 044 7640 517, [email protected]

 

 

Vipuvoimaa EU:lta logo Euroopan sosiaalikehitysrahasto logoELY Logo